Unelmoitko vapaaehtoistyöstä

esimerkiksi ratsastuksen tai vammaisnuorisotyön
parissa Portugalin rannikolla?

RKI koordinoi suomalaisnuorille vapaaehtoistyömahdollisuuksia luotettaviin eurooppalaisiin kumppanijärjestöihin. Vuoden 2017 aikana RKI tarjoaa lyhyitä ja pitkiä vapaaehtoistyöpaikkoja Portugalissa ja Sloveniassa sekä vuoden 2018 alusta nuorelle vapaaehtoiselle voidaan suunnitella yksilöity projekti myös RKI:n muissa kumppanijärjestöissä, esimerkiksi Skotlannissa uskontojen välisen dialogin parissa, Georgiassa nuoriso- ja rauhantyössä, Serbialaisessa koulussa, Puolassa nuorten kuulemiseen erikoistuneessa järjestössä, Palestiinassa ihmisoikeustyössä, jne.

Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu on vapaaehtoistyötä, joka on nuorelle maksutonta ja lisäksi nuoren matkat, majoitus, ruokailut ja paikallisen mentorointi ja työohjaus korvataan EU-tuella. Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu on ainutlaatuinen ja turvallinen tapa hankkia kansainvälistä työkokemusta jo nuorena.

Lisätietoja vapaaehtoistyöjaksoista antaa RKI:n suunnittelija Heidi Jyrkkä, heidi.jyrkka@rauhankasvatus.fi/0400151167. Hän vastaa kansainväliseen yhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

 

Avoinna olevat haut:

2 x 12 kk vapaaehtoistyöjakso Portugalin Lousassa, työ alkaa mahollisimman pian (esivalinta vapaaehtoisista tehty, varasijoille voi vielä laittaa hakemuksia)
1 x 12 kk vapaaehtoistyöjakso Slovenian Ljubljanassa (LGBTIQ+ aktivismin parissa), työ alkaa 1.2.2018 (esivalinta vapaaehtoisesta tehty)
2 x 1 kk vapaaehtoistyöjakso Slovenian Ljubljanassa (LGBTIQ+ aktivismin parissa) kesäkuussa 2018 (haku päättyy tammikuussa 2018)

Päättyneet haut:

3 x 1 kk vapaaehtoistyöjakso Slovenian Zasavjessa lokakuussa 2017
1 x 12 kk vapaaehtoistyöjakso Portugalin Cavalo Amigo terapiahevostallilla Figueira da Fozissa 2017-2018

KAKSI 12 KK VAPAAEHTOISTYÖPAIKKAA PORTUGALIN LOUSASSA, aloitus mahdollisimman pian (päivitetty 13.9.2017)

Haku päättyy sopivien vapaaehtoisten löydyttyä (haun päättymisestä ilmoitetaan tällä sivulla).

RKI etsii kahta suomalaista vapaaehtoistyöntekijää vuoden kestäviin vapaaehtoistyöjaksoihin Portugalin Lousaan. Lousa on kaunis vuoristokaupunki muutaman tunnin junamatkan päässä Lissabonista sekä tunnin ajomatkan päässä Atlantin valtamereltä. Alueella (Lousa ja Figueira da Foz) on vapaaehtoistyöjakson aikana yhteensä kolme suomalaista vapaaehtoistyöntekijää sekä muita kansainvälisiä vapaaehtoisia mm. Turkista, Espanjasta sekä Ranskasta. Lousassa vapaaehtoiset asuvat yhteisessä vapaaehtoisten asunnossa ja saavat kaupungissa käyttöönsä polkupyörät.

Majoitus sekä ruokailut järjestetään isännöivien järjestöjen puolesta. Lounas järjestetään arkipäivinä työpaikoilla ja päivällisiin sekä viikonloppuja varten vapaaehtoinen saa ruokarahaa. Vapaaehtoisjakso on osallistujalle täysin maksuton ja sen lisäksi EU -tuki kattaa myös vapaaehtoisen matkakulut ja mahdollistaa vapaaehtoiselle pienen kuukausittaisen taskurahan ruokarahan lisäksi. RKI järjestää vapaaehtoisille myös kattavan vakuutuksen koko vuoden ajaksi sekä isännöivä järjestö tarjoaa maksuttomia portugalin kielen kursseja.

Hakijoiden tulee olla 17-30 -vuotiaita ja vaatimuksena EI OLE aiempaa koulu- tai työkokemusta. Valinnassa suositaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria, joten mikäli olet jäänyt esimerkiksi ilman sopivaa koulupaikkaa, olet tällä hetkellä työtön tai olet viimeaikoina kohdannut ylitsepääsemättömältä tuntuvia haasteita ja haluat vaihtaa maisemaa alkavaksi talveksi, motivaatiokirjeessä kannattaa mainita näitäkin perusteita kuvaillessasi miksi juuri sinut pitäisi valita. Hakea voi siis kuka tahansa täysi-ikäinen alle 30 -vuotias.

Vapaaehtoistyöpaikkoja voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen CV:n sekä motivaatiokirjeen RKI:n kansainvälisen yhteistyön ja nuorisotyön suunnittelijalle Heidille, heidi.jyrkka@rauhankasvatus.fi. Mikäli haluat lisätietoja hakemusprosessista ja vapaaehtoisten valinnasta, ohjeita CV:n ja motivaatiokirjeen tekemiseen tai vastauksia avoimiin kysymyksiin liittyen RKI:n vapaaehtoistyöpaikkoihin, voit myös soittaa numeroon 0400151167/Heidi. Käynti RKI:n toimistolla Helsingissä (Toinen Linja 17) on myös mahdollista sovittuna ajankohtana.

Toisella valittavista vapaaehtoista on myös mahdollisuus lähteä tutustumaan Portugalin vapaaehtoistyöpaikkaan ennen varsinaista vapaaehtoistyöjaksoa. EU -tuki mahdollistaa vapaaehtoistyöjaksoa suunnittelevan nuoren sekä yhden aikuisen saattajan osallistuvan valmistelutapaamisen Portugalissa isännöivän järjestön kanssa. Saattaja voi olla esimerkiksi paikallinen nuorisotyöntekijä tai oma vanhempi. Mahdollisuudesta sovitaan vapaaehtoisen kanssa erikseen. Valmistelutapaamisessa vieraillaan kaupungissa, nähdään vapaaehtoisten majoituspaikat sekä tutustutaan työpaikkaan ja tulevaan työyhteisöön. Tämä on ainutlaatuinen tapa tutustua uuteen kaupunkiin ja tulevaan työympäristöön etukäteen yhdessä jonkun toisen kanssa.

Alla vielä yksityiskohtaisemmat kuvaukset molemmista haettavista olevista Lousan vapaaehtoistyöpaikoista sekä muutama sana isäntäjärjestöistä

Työnkuva Arcil -järjestössä (Lousa, Portugali)

Vapaaehtoinen työskentelee monipuolisissa tehtävissä paikallisessa vapaa-aikakeskuksessa. Vapaa-aikakeskuksessa osa toiminnasta on verrattavissa suomalaiseen nuorisotyöhön, mutta työ sisältää myös paljon koko paikallisyhteisölle järjestettäviä tapahtumia iästä riippumatta. Arcil -järjestössä lopullinen työkuva muodostuu vapaaehtoisen osaamisen, kiinnostuksen kohteiden sekä oppimistavoitteiden mukaan. Työtehtävät voivat sisältää mm. musiikki- ja urheilutapahtumien järjestämisessä avustamista, ympäristö- ja luontoteemaisia työpajoja, ilmaisutaitoa sekä keskustelutapahtumien järjestämistä. Arcil vapaa-aikakeskus järjestää myös erityisen tuen tarpeessa oleville nuorille joustavampaa toimintaa, joten vapaaehtoinen pääsee työssään tutustumaan myös mm. portugalilaiseen vammaisnuorisotyöhön.  Arjen työn lisäksi vapaaehtoinen pääsee vuoden aikana osallistumaan myös paikallisen suuren nuorisotapahtuman Youth week-endin järjestämiseen suunnittelusta toteutukseen ja arviointiin sekä edustamaan Arcil järjestöä useihin muihin messutapahtumiin, näyttelyihin, kouluihin sekä muihin tapahtumiin.

Arcil järjestön nettisivut (vain portugaliksi) http://www.arcil.org/

Työnkuva Bloom -järjestössä (Lousa, Portugali)

Vapaaehtoinen työskentelee Bloom -järjestössä Pronoia -työssä. Pronoia on toimintaa, jonka ajatuksena on levittää yhteisöllisyyttä ja ystävällisyyttä (kindness and love) Lousan kaupungissa, jossa talouskriisi, köyhyys sekä syrjäytyminen vaikuttavat monen elämään negatiivisesti. Pronoia kannustaa eri tapahtumia järjestämällä mm. tutustumaan naapureihin ja omaan naapurustoon sillä Lousan kaupungissa on paljon eri kulttuuritaustoista tulevia asukkaita. Yhteisten tapahtumien avulla kannustetaan Lousalaisia tutustumaan aidosti toisiinsa ja eri kulttuureihin sekä löytämään kaikille mielekästä vapaa-ajantekemistä. Pronoiaan kuuluu esimerkiksi ”A guest at your table” päiviä, jolloin kannustetaan ihmisiä avaamaan omien kotiensa ovet tuntemattomille ja jakamaan päivällisen toisten kaupunkilaisten kanssa. Päivän ideana on yksinkertaisesti nauttia yhteinen ruoka, mutta samaan aikaan lisätä yhteisöllisyyttä taka-ajatuksena taistellen köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan. Pronoia käyttää yhteisiä ruokailuja työvälineenään myös ”The soup day” -päivässä, jonka tarkoituksena on valmistaa supermarkettien hävikkiruoasta keittoa, jota jaetaan  julkisilla paikoilla ilmaiseksi kerran kuukaudessa. Keittopäivään kuuluu yhdessä ruoan kerääminen, kokkaaminen, valmistaminen ja jakaminen.

Bloomin tavoitteena on tukea, konsultoida, kehittää ja toteuttaa sosiaalisia, kulttuurisia sekä kasvatuksellisia projekteja, jossa paikallisyhteisö otetaan laajasti mukaan ja myös kansainvälisiä mahdollisuuksia hyödynnetään. Bloom tukee tällä työllä myös muita, erityisesti nuorten parissa toimivia, paikallisia järjestöjä Lousan kaupungissa. Kaikessa työssään Bloom pyrkii edistämään yhteisöllisyyttä, kulttuurienvälistä dialogia, yhteistä ymmärrystä, solidaarisuutta, taistelemaan rasisimia vastaan ja työskentelemään ihmisoikeuksien puolesta.

12 kk vapaaehtoistyöjakso Ljubljana Pride -järjestössä Sloveniassa helmikuussa 2018

Kaikki syyskuun loppuun mennessä saapuneet hakemukset huomioidaan haussa.

Ljubljana Pride on järjestö, joka on perustettu takaamaan vuotuisen kesäkuussa järjestettävän Slovenian ainoan Pride -kulkueen ja sen viikon kestävien oheistapahtumien järjestäminen. Ljubljana Pride -järjestön on perustanut yhdessä kaikki muut Slovenian LGBT -järjestöt. Ljubljana Pride toimii ympärivuotuisesti, sillä läpi vuoden sen toimintaan kuuluu varainkeruu, tiedottaminen ja poliittinen aktiivisuus erilaisten konserttien, näyttelyiden ja muiden tapahtumien muodossa. Ljubljana Pride on myös aktiivinen kasvatusalan järjestö, joka järjestää koulutuksia ja tuottaa materiaalia LGBTIQ+ kysymysten parissa.

Vapaaehtoisen tehtäviin Ljubljana Pride -järjestössä kuuluu pääasiassa Pride -kulkueen ja sen varainkeruutapahtumien järjestämiseen osallistuminen. Työtehtävät ovat mm. avustaa logistisissa järjestelyissä sekä kommunikoinnissa varsinaisen Pride -kulkueen aikana sekä ennen ja jälkeen kulkueviikon, tapahtumamarkkinointia, hallinnollista apua sekä nuorten vapaaehtoisryhmien parissa toimimista. Vuoden aikana vapaaehtoinen oppii ryhmätyöskentelytaitoja, kansainvälisessä ympäristössä työskentelystä, sisäisestä ja ulkoisesta kommunikaatiosta, teknisiä ja logistisia taitoja isojen tapahtumien järjestämiseen sekä projektihallinnasta.

Vapaaehtoisjakso on osallistujalle täysin maksuton. EU:n Erasmus+ tuki kattaa matkat, majoituksen, ruokarahan, taskurahan, kieliopinnot sekä vakuutuksen. Hakijoiksi toivotaan LGBTIQ+ -järjestöistä, aiheista ja/tai -politiikasta kiinnostuneita 18-30 -vuotiaita nuoria. Vapaaehtoiseksi voi hakea lähettämällä CV:n ja motivaatiokirjeen RKI:n kansainvälisen yhteistyön ja nuorisotyön suunnittelijalle Heidi Jyrkälle osoitteeseen heidi.jyrkka@rauhankasvatus.fi. Lisätietoja EVS mahdollisuuksista, apua CV:n ja motivaation tekemiseen sekä vastauksia kysymyksiin saa soittamalla numeroon 0400151167/Heidi.

 

2 x 1 kk vapaaehtoistyöjakso Ljubljana Pride -järjestössä Sloveniassa kesäkuussa 2018

Paikat varmistetaan alkuvuonna 2018, mutta paikkoihin voi jo lähettää hakemuksia ja vapaaehtoiset valitaan sopivien vapaaehtoisten löydyttyä.

Ljubljana Pride -järjestö (kuvaus yllä) tarjoaa 18-30 -vuotiaille suomalaisnuorille myös reilun 1 kk kestäviä vapaaehtoistyöjaksoja kesäkuussa 2018. Kuukauden mittainen vapaaehtoistyöjakso on ryhmä-EVS -jakso, joka kokoaa yhteensä 12 osallistujaa eri Euroopan maista osallistumaan Slovenian Pride -kulkueen järjestelyihin kulkueviikon aikana sekä ennen ja jälkeen varsinaisen tapahtumaviikon.

Hakijoiksi ryhmä-EVS -projektiin toivotaan nuoria, joilla on vahva kiinnostus tutustua Slovenialaisiin LGBTIQ+ aiheisiin, politiikkaan ja aiheiden parissa työskenteleviin järjestöihin Sloveniassa. Vapaaehtoiseksi voi hakea lähettämällä CV:n ja motivaatiokirjeen RKI:n kansainvälisen yhteistyön ja nuorisotyön suunnittelijalle Heidi Jyrkälle osoitteeseen heidi.jyrkka@rauhankasvatus.fi. Lisätietoja EVS mahdollisuuksista, apua CV:n ja motivaation tekemiseen sekä vastauksia kysymyksiin saa soittamalla numeroon 0400151167/Heidi.

 

1 kk vapaaehtoistyöjakso Sloveniassa 26.9. – 6.11. 2017 (Haku päättynyt. Haku vain varasijalle).

Tarjoamme yhteensä kolmelle suomalaisnuorelle mahdollisuuden osallistua hieman yli kuukauden kestävään vapaaehtoistyöjaksoon Slovenian Zasavje -alueella (Litija, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik) alkavana syksynä. Vapaaehtoiset työskentelevät pääasiassa ryhmässä, sillä projekti on suunniteltu niin että vapaaehtoisia tulee samaan aikaan viidestä eri maasta ja kaikki työskentelevät yhdessä järjestettävien festivaalien eteen.

Festival-traparij on tapahtuma, jonka tarkoituksena on lisätä yleistä tietoutta erilaisista työskentelytavoista sekä erilaisesta johtajuudesta. Festivaali markkinoi luovuutta sekä kannustaa sellaiseen yrittäjyyteen, jolla on myös vahva sosiaalinen vaikutus yhteiskunnassa. Festivaali kestää yhteensä neljä viikkoa ja sen tavoitteena on esittellä paikallisia taiteilijoita neljässä eri kunnassa erilaisin tapahtumin. Festivaalikuukausi tuo esiin luovia ideoita, tuotteita, toimintatapoja, visioita ja markkinoi yhteistyötä yli ikäryhmien sekä eri alojen rajojen.  Festivaaleilla tutustutaan uusiin tapoihin lähestyä vaihtuneisiin talous- ja sosiaalisiin tilanteisiin. Zasavjen alue tunnetaan suljetuista hiilikaivoksistaan sekä muista isoista tehtaista, jotka ovat nyt suljettuina ja nyt alueella on erityisen korkea nuorisotyöttömyys. Zasavjessa on myös paljon nuoria, jotka ovat omilla luovilla ratkaisuillaan onnistuneet saamaan positiivisia muutoksia aikaan.

Vapaaehtoiset osallistuvat koko festivaalien järjestämiseen. Jokaisen vapaaehtoisen mielenkiinnon kohteet sekä osaaminen otetaan huomioon lopullisia työtehtäviä suunnitellessa. Vapaaehtoinen oppii tapahtumajärjestämisestä sekä erilaisista yhteisöstä ja siitä, miten luovilla ja ihmislähtöisillä ratkaisuilla voidaan tehdä jokaisen kaupungista parempi paikka asua. Vapaaehtoinen oppii keinoja, miten rakentaa kestävää yhteisöllisyyttä ja taloutta sekä miten kehittää paikallisyhteisöä ottaen huomioon jokainen alueen asukas erilaisista taustoista huolimatta.

Osallistujiksi valitaan 24-30 -vuotiaita nuoria, jotka ovat tällä hetkellä työttömiä sekä haluavat aktiivisesti osallistua vapaaehtoistyöjaksoon koko sen ajaksi. Mikäli olet hyvä tai sinulla on kokemuta valokuvauksesta, videokuvauksesta ja/tai -editoinnista, bloggaamisesta, sosiaalisessa mediassa markkinoinnista, erilaisista katutaiteista, tapahtumien järjestämisestä, artikkeleiden tuottamisesta tai yleisesti mediasta ja markkinoinnista, niistä kannattaa mainita motivaatiokirjeessä, mutta ne eivät ole hakukriteerejä. Mitään erityistä kokemusta tai taitoja ei tarvitse olla etukäteen.

EU:n Erasmus+ -tuki kattaa vapaaehtoisten matkat, majoitukset, ruokailut Sloveniassa sekä vakuutuksen koko vapaaehtoistyöjakson ajaksi.

Osallistujiksi voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen RKI:n kansainvälisen yhteistyön ja nuorisotyön suunnittelijalle Heidille osoitteeseen heidi.jyrkka@rauhankasvatus.fi. Lisätietoja sekä apua hakuprosessiin voi myös kysyä soittamalla numeroon 0400151167/Heidi.

Projektia isännöivän järjestön nettisivut: http://www.punkt-cc.org

 

Muita uutisia EVS-vapaaehtoispalvelusta:
HENRIIKKA ALOITTI EVS -JAKSON PORTUGALIN RANNIKOLLA TERAPIAHEVOSTALLILLA

RKI on juuri lähettänyt ensimmäisen Eurooppalaisen vapaaehtoisen Portugaliin. Henriikan Portugalin vapaaehtoistyöjakso rakentuu terapeuttisen ratsastuksen käyttämiseen nuorisotyön välineenä. Cavalo Amigo -järjestön tehtävä on parantaa vammaisten ja muiden erityisen tuen tarpeessa olevien elinoloja ratsastuksen avulla.  Cavalo Amigo on ainutlaatuinen mahdollisuus viettää 12 kk vapaaehtoistyöjakso hevosten parissa Figueira da Fozin rannikkokaupungissa.

Kuinka ratsastusta voidaan käyttää vaikeassa elämäntilanteessa olevien lasten ja nuorten tukemiseen? Cavalo Amigo käyttää ratsastusta ja hevostenhoitoa nuorisotyössä, erityisesti vammaisnuorisotyössä. Vapaaehtoisen työtehtäviin kuuluu vapaa-ajan aktiviteettien järjestäminen paikallisille lapsille ja nuorille, tapahtumien järjestäminen, terapeuttisissa ratsastustunneissa avustaminen sekä hevostenhoito. Cavalo Amigo järjestää myös 5-10 päivän leirejä, joiden järjestämiseen vapaaehtoinen pääsee mukaan. Vapaaehtoinen osallistuu myös ratsastustuntien ja -kierrosten järjestämiseen, ponien ja hevosten hoitoon sekä puutarhasta huolehtimiseen. Cavalo Amigo tarjoaa mahdollisuuden oppia myös varainhankinnasta sekä opetusmateriaalin tuottamisesta kouluille ja tapahtumiin.

Figueira da Fozin kaupungissa on vapaaehtoistöissä useampi nuori samaan aikaan, kaupungin lähistön ympäristö on maaseutumaista ja Atlantin valtameren aalloissa voi vaikkapa surffata. Vapaaehtoistöihin voi lähteä kuka tahansa 18-29 -vuotias. Aiempaa kokemusta tai erityistä kielitaitoa ei tarvitse olla. Haku Cavalo Amigo terapiahevostallille aukeaa taas keväällä 2018.

Päivitys 4.5.2017: VAPAAEHTOISTÖIHIN LJUBLJANA PRIDE -JÄRJESTÖÖN

RKI:n Slovenialainen kumppanijärjestö Ljubljana Pride tarjoaa Syksyllä 2017 vuoden kestävän vapaaehtoistyöjakson Slovenian pääkaupungissa Ljubljanassa. Pride on ihmisoikeusjärjestö, joka järjestää vuosittain mm. Slovenian suurimman ihmisoikeustapahtuman Priden -kulkueen ja usean päivän oheisohjelman. Tämän lisäksi Ljubljana Pride työskentelee aktiivisesti mm. nuorisotyössä sekä kouluissa edistäen yhdenvertaisuutta ympäri Slovenian.

Toinen Linja 17, 3. kerros
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

Rauha on ratkaisuja

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää järjestöstä tai toiminnastamme, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search