piktogrammikaruselli-osallisuus
Inklusiivinen demokratia – työkaluja merkitykselliseen osallisuuteen

Demokratia on kriisissä ja tutkimukset osoittavat luottamuksen romahtaneen kansallisten instituutioiden demokraattisuuteen liittyen erityisesti poliitikkojen kykyyn ja haluun toimia  oikeudenmukaisesti. Yhtenä tämän hetkisenä keskeisenä suomalaisen demokratian ongelmana on olemassa olevan rakenteellisen epätasa-arvon rakenteiden huomiotta jättäminen enemmistövaltanäkökulmaa korostavassa päätöksenteossa. Tämä tuottaa epäoikeudenmukaisilta tuntuvia päätöksiä luoden jännitettä eri ryhmien välille ja vähentää kansalaisten luottamusta demokraattisiin rakenteisiin ja niissä toimiviin ihmisiin.

RKI ry näkee inklusiivisen demokratian toteutumisen yhteiskunnallisen vakauden ja rauhan edellytyksenä. Demokraattisessa yhteiskunnassa on tärkeää, että kaikilla sen jäsenillä, erityisesti vaikuttamiseen opettelevilla nuorille syntyy tunne, että heidän osaamisensa, näkökulmansa ja huolensa tulevat kuulluksi osana päätöksentekoprosesseja, vaikka aina ei voida kaikkia miellyttäviä tai edes tyydyttäviä päätöksiä tehdäkään. Ilman kuulluksi kokemisen tunnetta demokratia jää nuorille vain etäiseksi merkittömäksi rakenteeksi. Siten ei ole ihme, ettei äänestäminen tai nuorisovaltuustossa toimiminen tunnu monestakaan nuoresta merkitykselliseltä tavalta vaikuttaa.

RKI on muualta saamiensa oppien pohjalta muokannut Suomeen soveltuvan inklusiivisen demokratian mallin ja koulutuskokonaisuuden nuorisotyöhön sovellettavaksi. Mallissa osallisuus ja oikeudenmukaisuuden tunne toteutuu eri ryhmien näkökulmien kuulemisen kautta koko päätöksentekoprosessin ajan niin, että lopullinen päätös on mahdollisimman hyvä mahdollisimman monelle. Tällä tavoin mahdottomilta vaikuttavat eturistiriidat voidaan ratkaista niin ettei eriäviä intressejä edustavien ryhmien välinen jännite kasva liian suureksi ja keskinäinen kunnioitus säilyy yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Mallissa on hyödynnetty paljon Etelä-Afrikassa luotua deep democracy – mallia, jota esimerkiksi Ruotsissa on hyödynnetty laajasti nuorisotyössä ja muokattu sitä RKI:n toiminnanjohtajan kokemuksen tuomilla näkökulmilla Suomessa sekä opeista Nepalissa ja Sri Lankassa rauhanprosessien sovinnon rakennuksessa.

Työpaja kestää lyhimmillään 5 h, mutta se on mahdollista räätälöidä kunkin tilaajan tarpeisiin sopivaksi. Kysy lisätietoja nuorisotyo@rauhankasvatus.fi

Toinen linja 17, 3. kerros
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

Rauha on ratkaisuja

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää järjestöstä tai toiminnastamme, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search