Koulutus

Rauhankasvatusinstituutti tukee järjestöissä ja kunnallisessa nuorisotyössä toimivia nuorisotyöntekijöitä ja vapaaehtoisia tarjoamalla heille Suomessa ja kansainvälisesti koulutusta rauhankasvatuksen teemoista.

Meille rauhankasvatus nuorisotyössä tarkoittaa nuorisotyöntekijöiden, nuorten ja muiden yhteiskunnan jäsenten välisten luottamuksellisten suhteiden vahvistamista ja arjen konfliktien väkivallatonta ratkaisemista. Se on valtarakenteiden ja etuoikeuksien näkyväksi tekemistä ja rasismin ja vihapuheen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamista, rakentavaa puuttumista vihapuheeseen, rasismiin ja kaikenlaiseen syrjivään käytökseen sekä aktiiviseen kriittiseen kansalaisuuteen kasvattamista.

Emme tarkastele edellä mainittuja kysymyksiä teoreettisella tasolla vaan tartumme nuorisotyön arjen haasteisiin konkreettisten työkalujen ja toimintamallien kautta. Miten puuttua rakentavasti nuorten väliseen homotteluun, väärän tiedon levittämiseen islaminuskosta tai eri kieliryhmien välisiin kahnauksiin? Miten saada nuoret luottamaan demokraattiseen yhteiskuntajärjestykseemme kun kunnan päätöksenteossa mukana olevien poliitikkojen toiminta ei kestä lähempää tarkastelua ja kansanedustajat tuottavat vihapuhetta? Miten kohdata nuorten oikeutettu vihaisuus ja tukea turhautumisen kanavoitumista väkivallattomaan toimintaan?

Meiltä voit tilata  kolmen päivän yhdenvertaisuus-koulutuskokonaisuuden esimerkiksi oman organisaation työntekijöille ja vapaaehtoisille tai vaikkapa tietyn maakunnan nuorisojärjestöjen ja kunnallisten toimijoiden yhteisen työpajan inklusiivisesta demokratiasta. Koulutuksemme perustuvat yhteistoiminnallisen kehittämisen ja dialogin periaatteisiin ja ne räätälöidään aina kunkin kohderyhmän tarpeisiin ja osallistujien olemassa oleviin aikaresursseihin. Kouluttajamme ovat kokeneita nuorisoalan toimijoita ja heillä on vuosien kokemus rauhankasvatuksesta erilaisissa toimintaympäristöissä.

 

 

Koulutuskokonaisuudet

Tarjoamme koulutusta seuraavista aiheista:
Yhdenvertaisuuden edistäminen kuntien nuorisotyössä
Vihapuheen ja rasismin vastainen työ
Dialogilla kohti yhteisymmärrystä ja konfliktin ratkaisua
Inklussiivinen demokratia – työkaluja merkitykselliseen osallisuuteen
The role youth work in peacebuilding and social transformation

Sivuilta löytyvien viiden koulutuskokonaisuuden lisäksi meiltä voi tilata koulutusta myös muista rauhankasvatuksen teemoista. Jos siis haluat kehittää toimialaa ja työyhteisöäsi ole meihin yhteydessä ja katsotaan yhdessä mitä voimme tehdä.

Toinen Linja 17, 3. kerros
00530 Helsinki
info@rauhankasvatus.fi

Rauha on ratkaisuja

Ota meihin yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää järjestöstä tai toiminnastamme, niin voit lähettää sähköpostia täältä.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search