Skip to content

Yhdenvertaisuussuunnittelussa kun prosessi on tärkeämpää kuin lopputulos!

Koulutuksessa tarkastellaan toiminnallisten menetelmien kautta yhdenvertaisuuden teemoja nuorisotyöntekijän näkökulmasta.

YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMINEN KUNTIEN NUORISOTYÖSSÄ

Koulutuksen tarkoituksena on antaa käytännönläheisiä työkaluja yhdenvertaisuussuunnitteluun nuorisotyössä. Se ei anna valmiina mallia yhdenvertaisuussuunnitelmalle, vaan auttaa luomaan kunkin kunnan nuorisotyön arkeen linkittyvän hyödyllisen yhdenvertaisuus-suunnitteluprosessin. Yhdenvertaisuussuunnittelussa kun prosessi on tärkeämpää kuin lopputulos! Koulutuksessa tarkastellaan toiminnallisten menetelmien kautta yhdenvertaisuuden teemoja nuorisotyöntekijän näkökulmasta. Sen aikana tarkastellaan yhdenvertaisuuden linkittymistä nuorisotyön perinteeseen, uuteen nuorisolakiin, nuorisotyöntekijän ammattietiikkaan sekä määritetään yhteiset tavoitteet yhdenvertaisuustyölle ja kartoituksen kautta tehdään suunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi osana jo toteutuvaa nuorisotyötä. Koulutuksen aikana tehdään näkyviksi olemassa olevat valtarakenteet ja normit sekä tutustutaan ennakkoluulojen ja stereotypioiden syntymekanismeihin sekä vahvistetaan ymmärrystä siitä miten moninaisuus koskettaa meitä kaikkia esim. identiteetin käsitteen kautta. Ja ennen kaikkea luodaan malli yhdenvertaisuussuunnitelman tuottamiseen käytännössä omassa työyhteisössä. Koulutuksessa nuorten osallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota kaikissa vaiheissa.

Koulutuksessa hyödynnetään lokakuussa 2017 julkaistavaa opasta yhdenvertaisuussuunnitteluun nuorisotyössä.

1. KOULUTUSPÄIVÄ

(4–7 h): Mistä yhdenvertaisuudesta on kysymys ja oman tilanteen kartoitus

– Olemassa olevien arvojen, toimintamuotojen ja -periaatteiden sanallistaminen ja jakaminen.

-Koko yhteisön osallistaminen -> sidosryhmäanalyysi ”ketä meidän prosessissa tulee osallistaa” (työntekijät, nuoret, muita?)

-Tämän hetkisen yhdenvertaisuustilanteen selvittäminen: miten me teemme sen nuorisotyöllisen keinoin (yhdenvertaisuuskartoitustoimenpiteet käytännössä)

Välitehtävä: yhdenvertaisuustyöryhmän kokoaminen, prosessin askeleista sopiminen, kartoituksen tekeminen (mitä ja miten kartoitetaan)

2. KOULUTUSPÄIVÄ (4–7 H): YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMAN VALMISTELU

– Kartoituksen tulosten läpikäynti ja yhdenvertaisuutta edistävien toimenpiteiden valinta

– Haastavien tilanteiden harjoittelu, esim. Miten toimimme rasistisesti käyttäytyvän tai vihapuhetta käyttävän nuoren kanssa? Suljemmeko pois toiminnasta vai mitä? Miten kohtaamme nuorten oikeutetun vihan (koska maailma on epäoikeudenmukainen ja paha paikka monelle esim. rodullistetulle nuorelle) ja tuemme sen kanavoitumista rakentavaan kritiikkiin ja toimintaan?

– Kenen säännöt ja millaiset säännöt?

Välitehtävät: muutoksen kokeilu eli uusien kohtaamisen mallien ja menetelmien testaus omassa työssä.

3. KOULUTUSPÄIVÄ (4–7 H): YHDENVERTAISUUS TODEKSI NUORISOTYÖSSÄ – MITEN VIEMME KAIKEN EDELLÄ POHDITUN JA TYÖSTETYN KÄYTÄNTÖÖN

– Konkreettiset toimenpiteet konkreettisiksi toiminnoiksi – yhdenvertaisuustoimintasuunnitelman kirjaaminen ja vastuunjako: mitä tehdään, kuka tekee, milloin tehdään ja miten mittaamme olemmeko onnistuneet?

– Avoimet kysymykset ja arjen haasteet.

Koulutus kestää lyhimmillään 12 h, mutta se on mahdollista räätälöidä kunkin kunnan tarpeisiin sopivaksi. Koulutuskokonaisuuteen sisältyy kouluttajien tuki koko yhdenvertaisuussuunnitteluprosessiin. Kysy lisätietoja nuorisotyo@rauhankasvatus.fi

Font Resize