Skip to content

TERVETULOA RAUHANKASVATUSINSTITUUTIN NUORISOTYÖN JA KANSALAISTOIMINNAN
SIVUILLE

Näiltä sivuilta löydät koulutuksemme, non-formaalin oppimisen sisällöt, vinkit sekä menetelmät nuoriso- ja järjestötyöhön.

Maailmankoulu-portaalista löydät lisätietoja koulutusyhteistyöstämme sekä opettajille suunnatuista koulutuksista ja tukipalveluista

RAUHANKASVATUS SEKÄ NUORISOTYÖ JA AKTIIVINEN KANSALAISUUS

RKI järjestää koulutusta nuorisoalan toimijoille Suomessa ja kansainvälisesti. Tuomme Suomeen uusia menetelmiä ja toimintamalleja väkivallattomaan konfliktinratkaisuun, yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä vihapuheen ja rasisminvastaiseen työhön. Haluamme tukea jokaisesta löytyvää hyvää ja vahvistaa heidän ymmärrystään ihmisarvon jakamattomuudesta. Tarjoamme mahdollisuuksia tutustua erilaisiin ihmisiin ja maailmankuviin, sekä omien arvojen, uskomuksien ja kulttuurin tutkiskeluun. Tuemme sitoutumista demokraattisiin käytäntöihin ja rohkeutta toimia paremman maailman puolesta. Käytännössä tarjoamme nuorille tilaa oppia, kokea ja toimia Suomessa sekä puolilla maailmaa! Nuorisotyötämme ohjaa vahva sitoutuminen nuorisotyölakiin ja  alan ammattieettisiin periaatteisiin sekä yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden arvopohjaan. Haluamme tarjota yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet myös muita heikommassa asemassa oleville nuorille ja tukea erityisesti syrjinnän vaarassa oleviin ryhmiin kuuluvien nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä. Noudatamme toiminnassamme positiivisen erityiskohtelun periaatetta.

KOULUTUKSIA JA TOIMINTOJAMME

Font Resize