Skip to content

Inklusiivinen demokratia -koulutuksella työkaluja merkitykselliseen osallisuuteen

Tarjoamme koulutusta, jossa jaamme työkaluja nuorten merkityksellisen osallisuuden lisäämiseksi.  

Demokratia on kriisissä ja tutkimukset osoittavat luottamuksen romahtaneen kansallisten instituutioiden demokraattisuutta ja erityisesti poliitikkojen oikeudenmukaisuutta kohtaan. Yhtenä tämänhetkisenä keskeisenä suomalaisen demokratian ongelmana on olemassa olevan rakenteellisen epätasa-arvon huomiotta jättäminen enemmistövaltanäkökulmaa korostavassa päätöksenteossa. Tämä tuottaa epäoikeudenmukaisilta tuntuvia päätöksiä luoden jännitteitä eri ryhmien välille ja vähentää kansalaisten luottamusta demokraattisiin rakenteisiin ja niissä toimiviin ihmisiin. 

RKI näkee inklusiivisen demokratian toteutumisen yhteiskunnallisen vakauden ja rauhan edellytyksenä. Demokraattisessa yhteiskunnassa on tärkeää, että kaikille sen jäsenille, erityisesti vaikuttamiseen opetteleville nuorille syntyy tunne, että heidän osaamisensa, näkökulmansa ja huolensa tulevat kuulluksi osana päätöksentekoprosesseja, vaikka aina ei voida kaikkia miellyttäviä tai edes tyydyttäviä päätöksiä tehdäkään. Ilman kuulluksi tulemisen tunnetta demokratia jää nuorille vain etäiseksi rakenteeksi. Siten ei ole ihme, ettei äänestäminen tai nuorisovaltuustossa toimiminen tunnu monestakaan nuoresta merkitykselliseltä tavalta vaikuttaa. 

RKI on muualta saamiensa oppien pohjalta muokannut Suomeen soveltuvan inklusiivisen demokratian mallin ja koulutuskokonaisuuden nuorisotyöhön sovellettavaksi. Mallissa osallisuus ja oikeudenmukaisuuden tunne toteutuu eri ryhmien näkökulmien kuulemisen kautta koko päätöksentekoprosessin ajan niin, että lopullinen päätös on mahdollisimman hyvä mahdollisimman monelle. Tällä tavoin mahdottomilta vaikuttavat eturistiriidat voidaan ratkaista niin ettei eriäviä intressejä edustavien ryhmien välinen jännite kasva liian suureksi ja keskinäinen kunnioitus säilyy yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Mallissa on hyödynnetty paljon Etelä-Afrikassa luotua deep democracy -mallia, jota esimerkiksi Ruotsissa on hyödynnetty laajasti nuorisotyössä. Mallia on muokattu RKI:n toiminnanjohtajan kokemuksen tuomilla näkökulmilla Suomessa sekä opeista Nepalissa ja Sri Lankassa rauhanprosessien sovinnon rakennuksessa. 

Työpaja kestää lyhimmillään 5 h, mutta se on mahdollista räätälöidä kunkin tilaajan tarpeisiin sopivaksi. Kysy lisätietoja info@rauhankasvatus.fi. 

Font Resize