Skip to content

Intersektionaalinen työote

Vilja Hakasen opinnäytetyö tarkastelee intersektionaalisuutta yhdenvertaisuustyön välineenä

Puhe intersektionaalisuudesta on viimeisten vuosien aikana lisääntynyt runsaasti nuorisotyön kentällä. Intersektionaalisuuden määrittely nuorisotyössä ei kuitenkaan ole vielä selkeä: millaisia valintoja se arjen työssä merkitsee, ei myöskään ole aina selvää, miten intersektionaalisuus poikkeaa moninaisuuden käsitteestä.  

Vilja Hakasen opinnäytetyö Identiteettien risteyksessä – Intersektionaalisuus on välttämätön väline yhdenvertaisuustyössä on ajankohtainen kooste aiheesta ja tarjoaa kuvan siitä, miten nuorisotoiminnassa voidaan aiempaa paremmin ottaa intersektionaalisuus huomioon. Opinnäytetyöstä löydät suosituksia nuoriso- ja järjestötyöntekijälle oman työn kehittämisen tueksi, kysymyksiä työyhteisölle asian pohtimiseksi ja organisaatiotason suosituksia intersektionaalisen työotteen vahvistamiseksi. 

Rauhankasvatusinstituutin tilaama kehittämistyö selvittää mitä intersektionaalisuus merkitsee niin Rauhankasvatusinstituutin kuin muiden järjestöjen ja nuorisotyöntekijöiden työssä. 

Vilja Hakasen opinnäytetyön voit ladata itsellesi Theseus-palvelusta (linkki).

INTERSEKTIONAALISUUDEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

  • Intersektionaalisuuden ytimessä on ajatus siitä että erilaiset identiteetit muodostavat osistaan poikkeavan kokonaisuuden. Esimerkiksi ”[rodullistetut] naiset eivät kohtaa pelkästään rasismia ja pelkästään seksismiä vaan yhdistettyä, sille asialle ominaista syrjintää.”
  • Intersektionaalisuus tarkastelee identiteettien risteäviä eroja ja niiden vaikutuksia yksilöiden ja ryhmien kokemuksiin yhteiskunnassa.
  • Intersektionaalinen työote suuntaa huomion siihen kuinka esimerkiksi ikä, sukupuoli, seksuaalisuus, kansallisuus, yhteiskuntaluokka, uskonto tai toimintakyky ja niiden yhtäaikaiset vaikutukset asettavat ihmiset keskenään erilaiseen asemaan yhteiskunnassa.
  • Sen avulla voidaan analysoida syrjiviä asenteita ja historiallisten tekijöiden merkityksiä sorron ilmenemiseen.
Font Resize