Skip to content

Kansainväliset opintovierailut

Miltä näyttää katsomusten välinen työ Skotlannissa, sukupuolisensitiivinen nuorisotyö Suomessa tai vaikka LGTBQI+-työ Sloveniassa ja mitä voimme oppia toisiltamme aiheiden parissa tehtävästä nuoriso- ja järjestötyöstä sekä aktivismista?

Toteutimme vuosien 2017 ja 2018 aikana viiden opintovierailun sarjan slovenialaisten, romanialaisten, skotlantilaisten ja portugalilaisten kumppaniemme kanssa inklusiivisemmasta nuoristyöstä ja sen käytännön toteutuksista eri Euroopan maissa. Opintovierailuihin osallistui yli sata nuorisotyön ammattilaista.

Hankkeessa jaettiin hyviä käytäntöjä, rakennettiin uusia kumppanuuksia, syvennettiin nuorisoalan kansainvälisen yhteistyön merkitystä ja kannustettiin toimimaan yhdenvertaisuuden ja rasisminvastaisuuden teemojen parissa.

 

Tasa-arvo ja sukupuolisensitiivinen nuorisotyö – opintovierailu Suomessa

Minkälaista on sukupuolisensitiivinen nuorisotyö Suomessa, entä mitä haasteita siihen liittyy ja miten tasa-arvoa edistetään nuorisotyössä ja sen menetelmissä? Näitä kysymyksiä pohdimme yhdessä kumppanimaidemme työntekijöiden kanssa maaliskuussa 2018.

Opintovierailun aikana tapasimme päättäjiä, mm. vihreiden kansanedustajan Jani Toivolan, tutustuimme pääkaupunkiseudun järjestöjen nuorisotyöhön sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta. Vierailimme mm. Tyttöjen ja Poikien Talolla sekä tutustuimme Niceheartsien, Monaliikun, Setan ja Setan nuorisotoimikunnan toimintaan.

Skotlantilainen Jill osallistui Suomen opintovierailulle ja oli innoissaan varsinkin keskusteluun kannustavasta ilmapiiristä. “Oli mielenkiintoista kuulla niin paljon erilaisia dialogeja ja päästä haastamaan niin omia kuin muiden ihmisten ennakkoasenteita ja oletuksia”, hän sanoo.

Intersektionaalisuus Pride-viikolla

“Intersektionaalisuus on aihe, joka koskettaa seksuaalivähemmistöjen lisäksi muitakin ihmisryhmiä. Seurasimme paneelikeskustelua, jossa nousi esiin mielestäni todella mielenkiintoinen huomio siitä, kuinka Pride oli alun perin protesti, eikä pelkkää iloa ja juhlaa”, kertoo opintomatkan antimista suomalainen Jana.   

Ljubljana Priden yhteydessä kesäkuussa 2018 järjestetyn, viikon mittaisen opintovierailun teemana oli intersektionaalisuus. Sen aikana osallistujat tutustuivat LGBTIQ+-nuorten parissa tehtävään nuorisotyöhön sekä vaihtoivat käytäntöjä siitä kuinka toimia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä muiden syrjintää kokevien nuorten kohtaamaa vihapuhetta ja kiusaamista vastaan. 

Uskontojen välinen dialogi ja nuorisotyö – opintovierailu Skotlannissa

Marraskuisen viikon aikana 2017 Glasgow:ssa tutustuttiin siihen, miten eri uskontokuntien nuorisotoimijat tekevät yhteistyötä ja rakentavat vuoropuhelua eri nuorisoryhmien välille.   

Työpajamaisen työskentelyn aiheina olivat uskonnollinen monimuotoisuus sekä syrjinnän vastainen nuorisotyö. Opintovierailun aikana osallistuttiin myös Interfaith dialogue -tapahtumiin osana Skotlannissa järjestettävää vuosittaista uskontojen välisen vuoropuhelun viikkoa. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että uskonnolla on ihmisten elämässä tärkeä rooli kaikkialla maailmassa. Portugalilaisen Fabion mukaan uskonnollisten yhteisöjen välillä on kuitenkin paljon väärinymmärryksiä. “Kun tarkastelemme asioita eri perspektiiveistä, huomaamme eri uskontojen yhtäläisyydet ja voimme siten rakentaa yhdessä rauhaa”, hän sanoo.

Esteettömyys kansainvälisessä nuorisotyössä – opintovierailu Portugalissa

Coimbran alueella sijaitseva Lousã on tunnettu tavoitteestaan tuoda näkyvyyttä esteettömälle ympäristölle, jonka toivotaan toimivan mallina muille kaupungeille. Projektin tavoitteena oli inklusiivisuuden lisääminen ja näkyvyyden tuominen Portugalille saavutettavana matkakohteena.  

Syyskuinen viikko vuonna 2018 sisälsi erilaisia työpajoja inklusiivisista ja intersektionaalisista lähestymistavoista ja yksi sen tärkeimmistä anneista oli uusien ideoiden kartuttaminen tulevaisuutta varten. Osallistujat pohtivat muun muassa sitä, mitkä ovat saavutettavuuden eri puolia ja mitä tulee huomioida esteettömyyttä tavoiteltaessa. Kysymys ei ole vain fyysisestä esteettömyydestä vaan myös sosiaalisesta esteettömyydestä.  

Osallistujat päätyivät opintovierailun aikana yhteisesti sopimukseen, etteivät käytä käsitettä vammaisuus (disability), vaan puhuvat ominaisuuksien kirjosta (mixed abilities). Sanoilla ja käsitteillä luodaan negatiivisia asenteita ja ennakkoluuloja, mutta niillä on myös valta murtaa niitä. On tärkeää keskittyä toimijuuden monimuotoisuuteen sen sijaan, että keskitytään tiettyjen ominaisuuksien tai toimijuuden muotojen puuttumiseen. Puhetapaa muuttamalla on mahdollista luoda kaikille turvallisempia tiloja. On tärkeää, että jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi ilman esteitä, olivat ne sitten fyysisiä tai sosiaalisia. Tietoisuuden lisääminen, etukäteen mahdollisten esteiden huomioiminen ja keskusteleva ilmapiiri ovat ensimmäiset askeleet kohti toimivaa esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta.  

Yhteisöllisyys paikallisen nuorisotyön voimavarana – opintovierailu Romaniaan

Opintovierailun tavoitteena marraskuussa 2018 oli avata paikallisen nuorisotyön haasteita ja pohtia erityisesti, miten Romanian maaseudulla asuvia nuoria saataisiin paremmin mukaan toimintaan. Nuorisoalan resurssipula näkyy maassa etenkin siinä, että nuorille suunnattu toiminta on usein kaupunkeihin keskittynyttä. Haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan yhä enemmän yksityisten toimijoiden yhteistyötä, jotta kaikki nuoret saadaan aktivoitua mukaan toimintaan.  

Viikon aikana osallistujat vierailivat muun muassa paikallisessa orpokodissa ja päihdeongelmaisten kanssa työtä tekevässä järjestössä, jonka toimintaan kuului esimerkiksi kaduilla asuvien ihmisten parissa kiertäminen ja heille käytännön avun tarjoaminen. Viikon aikana vierailtiin myös maaseudulla toimivassa nuorten keskuksessa, joka pyrki järjestämään toimintaa erilaisten työpajojen muodossa: yhden työpajan tavoitteena oli tutustua kierrätykseen ja askarrella roskakoreja.   

 Suomalainen Jason piti opintomatkaa mielenkiintoisena ja opettavaisena. “Ymmärsin entistä paremmin, miten monimutkaisia monet yhteiskunnalliset ongelmat ovat ja kuinka niiden ratkaisemiseen tarvitaan monitasoista yhteistyötä. Yksi järjestö tai toimija ei pysty kaikkeen, vaan silloin yhteistyön merkitys korostuu”, Jason tiivistää oppimansa.    

Font Resize