Skip to content

Nuoret ja rohkeat –hankkeemme kannustaa ja rohkaisee toimimaan!

Toteutamme Suomen Rauhanpuolustajien kanssa 2019 ja 2020 vuosien aikana “Nuoret ja rohkeat” -hankkeen, jonka tarkoituksena on rohkaista ja motivoida nuoria toimimaan aktiivisesti globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta.

Hanke on osa EU:n rahoittamaa, kansalaisjärjestöille suunnattua Frame, Voice, Report! -tukijärjestelyä, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta ja sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030).

Kuvaamme ympäri maailmaa videoita nuorista aktivisteista, jotka vievät rohkeasti itselleen tärkeäksi kokemiaan asioita eteenpäin ja pyrkivät vaikuttamaan maailman tilaan. Videot käsittelevät erilaisia globaaleja teemoja, kuten ilmastonmuutosta ja sukupuolten tasa-arvoa. Videoiden kautta pääsee tutustumaan lähemmin, miten eri puolilla maailmaa näitä asioita pyritään ratkaisemaan.

Kokoamme näille sivuille oppaan, jonka avulla käsitellä yhteiskunnallista vaikuttamista nuorten aktivistien videoiden tukemana. Hankkeessa on jo julkaistu Protesti – Vastarannan historiaa -teos, johon liittyviä aktivi(sti)teettejä löydät kirjan omilta sivuilta.  

Siirry materiaalin sivuille tästä linkistä.

Hankkeen rahoittaa Euroopan Unioni.

Font Resize