Skip to content

Nuoret ja rohkeat –hankkeemme kannustaa ja rohkaisee toimimaan!

Toteutamme Suomen Rauhanpuolustajien kanssa 2019 ja 2020 vuosien aikana “Nuoret & rohkeat” -hankkeen, jonka tarkoituksena on rohkaista ja motivoida nuoria toimimaan aktiivisesti globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta.

Vuoden 2017 Nuorisobarometrin mukaan 8 prosenttia nuorista ei ole oppinut yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja koulussa tai sen ulkopuolella. Vaikka suomalaisten nuorten yhteiskunnalliset taidot ovat kansainvälisesti tarkasteltuna hyviä, nuoret kokevat vaikuttamisen taitonsa ja mahdollisuutensa heikoiksi.

Hanke on osa EU:n rahoittamaa, kansalaisjärjestöille suunnattua Frame, Voice, Report! -tukijärjestelyä, jonka tavoitteena on lisätä ihmisten tietoisuutta ja sitoutumista YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (Agenda 2030). Tukijärjestelyä koordinoi Fingo. Hanketta rahoittaa Euroopan Unioni.

Kuvaamme ympäri maailmaa videoita nuorista aktivisteista, jotka vievät rohkeasti itselleen tärkeäksi kokemiaan asioita eteenpäin ja pyrkivät vaikuttamaan maailman tilaan. Videot käsittelevät erilaisia globaaleja teemoja, kuten ilmastonmuutosta ja sukupuolten tasa-arvoa. Videoiden kautta pääsee tutustumaan lähemmin, miten eri puolilla maailmaa näitä asioita pyritään ratkaisemaan.

Kokoamme verkko-oppaan, jonka avulla käsitellä yhteiskunnallista vaikuttamista nuorten aktivistien videoiden tukemana. Hankkeessa julkaistaan Protesti – Vastarannan historiaa -teos, johon liittyviä aktivi(sti)teettejä löydät kirjan omilta sivuilta.  

Siirry materiaalin sivuille tästä linkistä.

RKI on tuottanut 1.–9.-luokkalaisten opettajille oman Agenda 2030 teemapäivät -materiaalikokonaisuuden kestävän kehityksen teemoihin ja kansalaisvaikuttamiseen liittyen.

 

 

Font Resize