Skip to content

Rauhanrakentajat-verkostotoimintamme tarjoaa tukea nuorten parissa toimiville

Vuonna 2017 aloitimme Rauhanrakentajat-verkostotoiminnan, jossa tarjoamme hanketyöpajoja ja järjestömentorointia nuorille ja nuorten parissa toimiville järjestöille ja toimijoille. Tarkoituksenamme on edistää yhdenvertaisuutta ja rauhan rakentumista tarjoamalla apuamme ja osaamistamme mm. nuoria osallistavien projektien rahoituksen hakemiseen. Ajankohtaisista ja tulevista tapahtumista voi lukea lisää täältä.

 

Hankeklinikat

Rauhankasvatusinstituutti avaa toimistonsa ovet vuosittain muille rauhaa edistäville nuorisoalan toimijoille hankeklinikoiden muodossa. Hankeklinikoiden tavoitteena on avustaa paikallisia järjestöjä, nuoria ja nuorisoalan toimijoita hankehakemusten eteenpäin viemisessä, oikeiden rahoituskanavien löytämisessä sekä verkostoitumisessa paikallisesti sekä kansainvälisesti.

Hankeklinikassa on paikalla asiantuntevaa henkilökuntaa, joka auttaa nuorten parissa toimivia heidän omissa hankkeissaan. Paikalle voi tulla pelkän projekti-idean tai vaihtoehtoisesti keskeneräisen hankehakemuksen kanssa. Tavoitteena on yhdessä kehittää ideoita konkreettisiksi hankehakemuksiksi.

Hankeklinikan voi tilata omalle järjestölle sopivana ajankohtana ja se järjestetään RKI:n tiloissa Toisella linjalla. Hankeklinikka voidaan myös kohderyhmän pyynnöstä järjestää muissa yhteisesti sovituissa tiloissa. Hankeklinikoiden ajankohdasta sovitaan tapauskohtaisesti, ja ne on mahdollista järjestää myös iltaisin.

 

Järjestömentorointi

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa nuorisoalan ja rahoituskanavat tuntevaa henkilökuntaa, alan opiskelijoita ja kokeneita toimijoita järjestömentoreiksi.

Rauhankasvatusinstituutti avustaa myös pääkaupunkiseudun järjestöjä toiminnan kehittämisessä, projektimaisen työotteen sekä pitkäjänteisen kansainvälisen yhteistyön suunnittelussa. Järjestömentorointi on mahdollista aloittaa RKI:n henkilökunnan kanssa ja jatkaa RKI:n koordinoiman järjestöalan opiskelijan tai RKI:n vapaaehtoisen avulla.

Järjestömentorointi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi alueellisen yhteistyön kartoittamista, hankehakemusten oikolukua ja kommentointia sekä jonkun tietyn kansainvälisen projektin pitkäjänteistä yhdessä suunnittelua.

Järjestömentoroinnin voi tilata omiin toimitiloihin ja järjestömentoria voi pyytää paikalle myös ilta-aikaan.

Järjestömentoroinnin varaukset ja lisätiedot osoitteesta info@rauhankasvatus.fi

Font Resize