Skip to content

Pääseekö kaikki mukaan? – Ryhmäytymisen koulutus

Oulussa starttaa elokuussa 2019 ryhmäyttämiskoulutus, joka on suunnattu kaikille nuorten kanssa työskenteleville.

Pääseekö kaikki mukaan? -koulutuksen tarkoituksena on auttaa nuorisotyöntekijöitä ja opettajia ryhmäyttämään erityisesti yläkouluun siirtyneitä nuoria tavalla, joka tukee kaikkien osallisuutta ja näin ollen luo yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyttä. Koulutus auttaa myös nuorisotyöntekijöitä ja opettajia toimimaan yhdessä nuorten ryhmäyttämisessä.

Koulutuksessa keskitytään ryhmäytymiseen turvallisen tilan luomisen ja vihapuheen vähentämisen avulla. Turvallinen tila luo ympäristön, jossa eri taustoista tulevat voivat kohdata tasavertaisina. Erityisesti turvallinen tila helpottaa vihapuheen tunnistamista ja siihen puuttumista. Turvallinen tila luo näin ollen myös hyvän alustan ryhmäytymiseen. Koulutuksessa keskitytään erityisesti siihen, miten turvallinen tila luodaan ja miksi se on tärkeää, miten syrjintää ja vihapuhetta voi tunnistaa ja miten siihen voi puuttua sekä mitä hyviä menetelmiä nuorten ryhmäytymisen edistämiseksi on käytettävissä.

Hanke toteutetaan valtion ja kuntien avustuksella.

Font Resize