Skip to content

Tervetuloa mukaan toimintaamme!

Meille rauhankasvatus nuorisotyössä ja kansalaistoiminnassa tarkoittaa nuorisotyöntekijöiden ja muiden yhteiskunnan jäsenten välisten luottamuksellisten suhteiden vahvistamista ja arjen konfliktien väkivallatonta ratkaisemista. Se on valtarakenteiden ja etuoikeuksien näkyväksi tekemistä ja rasismin ja vihapuheen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamista, rakentavaa puuttumista vihapuheeseen, rasismiin ja kaikenlaiseen syrjivään käytökseen sekä aktiiviseen kriittiseen kansalaisuuteen kasvattamista.

Emme tarkastele edellä mainittuja kysymyksiä teoreettisella tasolla vaan tartumme nuorisotyön arjen haasteisiin konkreettisten työkalujen ja toimintamallien kautta. Miten puuttua rakentavasti nuorten väliseen homotteluun, väärän tiedon levittämiseen islaminuskosta tai eri kieliryhmien välisiin kahnauksiin? Miten saada nuoret luottamaan demokraattiseen yhteiskuntajärjestykseemme kun kunnan päätöksenteossa mukana olevien poliitikkojen toiminta ei kestä lähempää tarkastelua ja kansanedustajat tuottavat vihapuhetta? Miten kohdata nuorten oikeutettu vihaisuus ja tukea turhautumisen kanavoitumista väkivallattomaan toimintaan?

Näiltä sivuilta löydät tulevat ja menneet koulutuksemme, toimintamme ja hankkeemme. Tervetuloa mukaan!

Font Resize