Skip to content

Sen pitäisi olla osa kaikkien työtä

Tanja Seppäsen opinnäytetyö tarkastelee yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointia nuorisotyössä.

Tanja Seppänen tutkii Rauhankasvatusinstituutin tilaamassa opinnäytetyössään Sen pitäisi olla osa kaikkien työtä: Yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi nuorisotyössä nuorisotyön parissa tehtävää yhdenvertaisuuden arviointia.

Nuorisotyössä on edistettävä yhdenvertaisuutta nuoriso- ja yhdenvertaisuuslakien mukaisesti. Yhdenvertaisuuden systemaattinen edistäminen voi kuitenkin käytännössä olla haastavaa, yhdenvertaisuussuunnitelmat saattavat jäädä arkisesta työstä etäiseksi tai jopa työntekijöille vieraiksi.

Opinnäytetyön tavoitteena oli koota yhteen suosituksia ja ideoita siitä, mille olisi tarvetta ja miten edistää nuorten omaa osallisuutta arvioinnin avulla. Käytännön arjessa hyödynnettävät yhdenvertaisuussuunnitelmat puuttuvat vielä monesta paikasta, joten arviointiakaan ei juuri tehdä. Työn tueksi toivottiin helppokäyttöistä arviointityökalua. Rauhankasvatusinstituutti työskentelee parhaillaan Oulussa yhdenvertaisuuden arvioinnin parissa ja tavoitteena on tuottaa nuorisoalalle yhdenvertaisuuden arvioinnin väline.

Tanja Seppäsen opinnäytetyön voit ladata itsellesi Theseus-palvelusta (linkki).

VINKKILISTA ARVIOINTITYÖHÖN

 • Mikäli yhdenvertaisuussuunnitelma puuttuu, kannattaa aloittaa tutustumalla sitä käsitteleviin oppaisiin.
 • Järjestäkää vaikka käsitevisa termien haltuun ottamiseksi.
 • Seurantatyön voi aloittaa tarkastelemalla sitä, millaisia käytäntöjä on olemassa, jotka voivat olla syrjiviä. Kerroksia kannattaa syventää pitkin matkaa.
 • Luo seurantaa varten aikataulu ja päivitä suunnitelmaa tarpeen mukaan.
 • Muista käytännöllisyys ja mitattavat konkreettiset tavoitteet.
 • Jakakaa vastuualueita. Kuka tai ketkä toimivat häirintäyhteyshenkilöinä?
 • Arviointia voi tehdä monella eri tavalla niin nuorten kanssa, työyhteisössä, itsereflektiona kuin laajemminkin. Tehkää vaikka omannäköisenne arviointipuu.
 • Mieti, mitä tietoa tarvitsette ja millä menetelmillä saavutatte sen.
 • Valitkaa teidän kannaltanne relevantit tarkastuspisteet.
 • Luokaa arviointipolku tai tarkastuslista, jossa on erilaisia kysymyksiä tai huomioitavia asioita, yhtenä osa-alueena esimerkiksi saavutettavuus.
 • Mieti, miten yhdistät yhdenvertaisuuden kehittämiskohteisiin yhteisössänne.
 • Seurantatyön ei tarvitse viedä erillisiä resursseja, mutta se kannattaa yhdistää kaikkeen toiminnan arviointiin.
 • Arvioikaa myös omaa kehittymistänne.
 • Yhdenvertaisuuden toteutuminen lisää tuottavuutta, kun kaikki voivat paremmin. Moninaisuudelle ja inklusiivisuudelle on perusteita. Esimerkiksi työhyvinvointimittarit voivat tulla tässä kohti käyttöön.
 • Arviointi on jatkuva prosessi ja kaikkeen ei voi vaikuttaa, joten kannattaa olla myös armollinen itseään ja muita kohtaan.
 • Tehkää mittareista lopulta tarpeettomia.
Font Resize