Skip to content

Youth For Peace – Rauhankasvatus nuorisotyössä -koulutus

Miten nuorten resursseja voisi paremmin hyödyntää konfliktinratkaisussa? Kuinka voimaannuttaa ja kannustaa nuoria ottamaan aktiivinen rooli rauhan rakentamisessa? Nämä pohdinnat ovat tuttuja monille nuorisotyön parissa työskenteleville, ja siksi päätimme etsiä vastausta kysymyksiin yhdessä kumppanijärjestöjemme kanssa.

Järjestimme yhdessä georgialaisen rauhanjärjestön kanssa Youth for Peace -koulutuksen helmikuussa 2018, jonka tavoitteena oli syventää ymmärrystä konfliktien eri tasoista, vahvistaa osaamista konfliktinratkaisussa sekä jakaa osallistavia menetelmiä yhteisöllisyyden edistämiseen ja osallisuuden lisäämiseen.

Hanke koostui seitsemän päivää kestäneestä koulutuksesta, joka toteutettiin Georgiassa 3.2.2018-11.2.2018. Koulutukseen osallistui nuorisotyöntekijöitä, järjestötyön toimijoita ja opettajia. Koulutus käsitteli konfliktinratkaisun, rauhan edistämisen sekä syrjinnän teemoja ja sen tavoite oli antaa eri taustaisille kasvattajille valmiuksia ja työkaluja ymmärtää konflikteja ja tukea nuoria konfliktinratkaisussa ja rauhan rakentamisessa. Hankkeessa kannustettiin nuorten parissa toimivia ottamaan aktiivinen rooli rauhanedistäjinä kouluissa, järjestöissä, nuorisotyössä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla, ja tätä kautta kannustaa myös nuoria tähän.

Työpajatyöskentelyyn perustuvan viikon teemana oli nuorison voimaannuttaminen ja nuorilta löytyvien resurssien parempi hyödyntäminen konfliktinratkaisussa. “Opin viikon aikana huomioimaan nuoret ja heidän mielipiteensä paremmin jo suunnitteluvaiheessa. Nuorten tulisi saada aktiivisen toimijan rooli, jotta he eivät ole vain muiden päätösten kohteena. Ymmärrän myös nyt paremmin, miten sidoksissa yhteiskunta on kaikenlaisiin ongelmiin ja miten konfliktit voivat helposti eskaloitua, jollei niihin puututa jo alkuvaiheessa.” Näin kertoo suomalainen Jason, yksi osallistujista.

Taustaa Youth for Peace -koulutukselle antaa YK:n päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus, joka vuodesta 2015 lähtien on tunnistanut nuoret sekä nuorisojärjestöt tärkeinä pysyvän rauhan edistäjinä. Nuorisotyöntekijät sekä nuorisojärjestöt ovat entistä suuremmassa ja näkyvämmässä roolissa rauhanomaisen yhteiskunnan luomisessa.

Hanketta rahoitti Erasmus+.

Font Resize